Information

E-post: info@ekebydal.se
Postnummer till Ekebydal: 611 50 Nyköping
Swish: 123 528 83 52
Organisationsnummer: 819000- 8287
Postadress: c/o Lundquist, Regeringsvägen 10 B, 611 56 Nyköping

Expeditionen är öppen tisdagar udda veckor från 10:e maj till 13:e september.

Servicehuset är öppet kl. 06.00-24.00 alla dagar från den 30/4.

Bastun är varm på onsdagar mellan kl. 19.00 och 21.00 mellan 1:a juni och 31:a augusti.

Sophantering. Containrar för hushållssopor med tömning var 14:de dag under, samt glascontainrar finnas vid broarna. Plast, plåt, mm skall tas till återvinningsstationer. Jord, gräs och annat trädgårdsavfall läggs på den egna komposten eller tas till Björshult eller Rosvalla.

Bilkörning och parkering. Hastighetsbegränsning 5 km/tim. gäller i hela området. Parkering får ske på Åvägen mot ån och vid väg 1. Privat markering av parkeringsplats är inte tillåtet. På torsdagar kl. 9-16 är det parkeringsförbud på gräsytor utmed Åvägen och väg 1 pga. gräsklippning, bilarna ska då parkeras snett mot lotterna längs Åvägen eller på fotbollsplanen. Framkomlighet för utryckningsfordon, måste ändå finnas.
Husbilar/husvagnar får stå max 48 timmar.
Längre uppställning av släpkärror är inte tillåten utan P-tillstånd, som utfärdas av styrelsen. Anvisning om uppställningsplats och ett inplastat intyg med reg.nr. erhålls då, som skall klistras på släpvagnen.
Begränsa bilkörningen till ett minimum på kolonivägarna, då dessa slits ner väldigt fort och kostar stora pengar att underhålla och reparera.
(Tips: Kratta gärna ut väggruset från tomtkanter och mittsträngen till hjulspåren på kolonivägarna.)

Information m.m. De som saknar postlåda hänvisas till anslagstavlorna för information.

Årsmötesprotokoll går att beställa via kontaktformuläret, skriv vilken lott du tillhör.

Adressändring skall göras till kassören eller via kontaktformuläret.

Gå gärna med i vår Facebookgrupp (endast för medlemmar)