Funktionärer

Styrelse

Ordförande: Lillemor Forselius 070-316 33 48
Kassör: Anita Lundquist 070-814 33 22
Sekreterare: Catharina Malmqvist 072-501 19 62
Ledamot: Marina Söderberg 073-600 03 49
Ledamot: Kenneth Karlsson 076-188 35 28

Suppleant: Kjell Jonsson 073-777 98 39
Suppleant: Dan Hammarström 073-975 04 30

Ansvarig för hemsidan: Anita Lundquist

Bokning av föreningshuset: Catharina Malmqvist 072-501 19 62

Vattenkommitté

Kjell Jonsson 073-777 98 39 (sammankallande)
Bengt Sjöberg 070-580 61 09
Björn Öijvall 070-734 87 24

Byggkommitté

Håkan Petersen 070-464 07 70 (sammankallande)
Kent Starck 070-670 11 67
Ove Jonsson 070-422 97 65

Festkommitté

Linda Forselius 070-495 61 70
Johanna Hammarström 073-622 79 65
Anneli Arwin 073-157 21 09

Revisorer

Stig Malm 070-628 34 46 (sammankallande)
Isabella Miulus 076-324 62 08
Suppleant: Björn Nyrén 070-699 13 15
Suppleant: Anna Fritzberg 070-680 12 20

Valberedning

Maire Wiklund
Håkan Petersen