Funktionärer

Styrelse

Ordförande: Lillemor Forselius 070-316 33 48
Kassör: Anita Lundquist 070-814 33 22
Sekreterare: Catharina Malmqvist 072-501 19 62
Ledamot: Marina Söderberg 073-600 03 49
Ledamot: Vakant

Suppleant: Kjell Jonsson 073-777 98 39
Suppleant: Johan Grönblad 073-360 78 04

Ansvarig för hemsidan: Anita Lundquist

Bokning av föreningshuset: Catharina Malmqvist 072-501 19 62

Vattenkommitté

Kjell Jonsson 073-777 98 39 (sammankallande)
Bengt Sjöberg 070-580 61 09
Björn Öijvall 070-734 87 24

Byggkommitté

Kjell Jonsson 073-777 98 39
Veli Salonen 070-719 99 84

Festkommitté

Linda Forselius 070-495 61 70
Johanna Hammarström 073-622 79 65
Anneli Arwin 073-157 21 09

Revisorer

Stig Malm 070-628 34 46 (sammankallande)
Bengt Örnmar 070-218 34 77
Björn Nyrén 070-699 13 15

Valberedning

Linda Forselius 070-495 61 70
Vakant
Vakant