Dokument

Här nedan finns våra stadgar, ordningsregler, bilagan till nyttjanderättskontraktet, byggbestämmelser och ansökan om medlemskap att ladda ned som PDF.

Vid försäljning skall köpare godkännas av styrelsen innan köpet genomförs, ladda ner och fyll i medlemsansökan. Efter godkänd ansökan skall köpare tillsammans med säljare träffa ordförande för att skriva under nyttjanderättskontrakt.

Stadgar Ordningsregler Nyttjanderättskontrakt
Byggbestämmelser Ansökan om medlemskap