Historia

När kolonisterna vid Hållets koloniområde i början av 1960-talet blev uppsagda av Nyköpings kommun för att det på området skulle byggas stod kolonisterna utan mark att odla. Lösningen blev att flytta till område som idag är Ekebydals koloniområde.

1964 anlades vägar på området och tomter styckades upp vilket blev sammanlagt 189 stycken byggbara tomter. En dricksvattenledning drogs från Ekebykällan in på området som innan koloniseringen varit en rabarber och jordgubbsodling. En del kolonister flyttade sina gamla stugor från Hållet och transporterade dem till det nya området. 1965 tog området i bruk av de första medlemmarna.

Allt eftersom åren gick så förbättrades förhållanden och 1972 fick området elektricitet.

Till en början hade varje medlem enskilt arrenderat från markägaren samtidigt som de erlagt föreningsavgift för de gemensamma kostnaderna men 1975 övertog föreningen hela det planlagda området på arrende.

1981 friköpte föreningen området från den tidigare markägaren. Köpet av marken finansierades genom att varje medlem gjorde en inbetalning till föreningen. I samband med friköpet av marken byggdes en ny bevattningsanläggning för området.

1986 stod en ny dricksvattenanläggning klar.

1986-1987 uppfördes ett hus innehållande vattentoaletter, duschar och bastu samt lokaler för styrelsens behov.

Reparation av lilla bron 1993
Reparation av lilla bron 1993

Mer historia och bilder på Bergshammars hembygdsförening