Gräsklippning

Gräsklippning sker den 12/5 väg 1 och åvägen Upplysning om klippning eller ej lämnas dagen innan . Avsikten med det är att bilarna inte behöver flyttas i onödan MVH. Kurt